กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา

ห้ามพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ โอกาสมาแล้ว!!

ชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) 90 อัตรา

ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ) 818 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น
ที่เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

RTAF recruitment 2020
เอกสาร http://www.rtaf-recruit.com/RTAFFront/AttachFile/631001.1.pdf

ที่มา FB RTAF Recruitment การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*